Radio- och TV-verket

Förlängd ansökningstid för digital-TV

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 13:13 CEST

Ansökningstiden för tillstånd i det digitala marknätet förlängs fram till den 22 september. Tidigare var sista ansökningsdatum den 25 augusti.

Intresserade programföretag kan ansöka om tillstånd för marksänd digital TV hos Radio- och TV-verket till och med den 22 september 2003. Radio- och TV-verket har alltså beslutat att förlänga ansökningstiden med fyra veckor.
”Radio- och TV-verket har valt att förlänga sista ansökningsdatum med hänsyn till de sökande. Många har hört av sig och meddelat att de inte kommer att
ha möjlighet att inkomma med alla handlingar senast den 25 augusti. En förlängning av ansökningstiden innebär att de sökande får möjlighet att arbeta igenom sina ansökningar bättre och att verket inte behöver begära in kompletteringar i efterhand” säger Björn Rosén, generaldirektör vid Radio- och TVverket.

Ansökningarna ska göras på en särskild blankett som beställs från Radio- och TV-verket. De sökande ska bl.a. redovisa sina tekniska och ekonomiska förutsättningar att sända TV. De ska också göra en programförklaring. Senast den 22 september 2003 måste ansökningarna ha lämnats in till verket.

Det är alltså Radio- och TV-verket som tar emot, bereder och slutligen överlämnar ansökningarna till regeringen. Verket ska ge regeringen ett motiverat förslag till fördelningen av tillstånden. Regeringen fattar därefter beslut om vilka som ska få sändningstillstånd.

Mer upplysningar
Peter Schierbeck 08-606 90 89, 070-458 22 84
Ulrika Köling 08-606 90 85, 070-583 45 52
Kerstin Morast 08-606 90 94, 070-265 01 50
Nina Rosenkvist 08-606 90 86, 070-395 22 98
Linus Fredriksson 08-606 90 87
Radio- och TV-verkets

webbplats www.rtvv.se
e-post: rtvv@rtvv.se