Näringsdepartementet

Förlängd övergångsperiod för vägcabotage

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:44 CEST

Regeringen har idag beslutat att förlänga övergångsperioden för vägcabotage, det vill säga utlandsregistrerade lastbilars tillfälliga inrikestransporter i Sverige. Förlängningen avser två år, till den 1 maj 2008 och berör Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen och Slovakien. Bakgrunden till beslutet är att det idag saknas en tydlig definition av vad cabotage innebär vilket försvårar kontrollen av cabotagetrafik på väg. Regeringen har för avsikt att ompröva beslutet om ett år med hänsyn till bland annat EU:s arbete med att se över lagstiftningen om cabotage.

- Så länge det inte finns en tydlig definition av begreppet cabotage så har vi problem med kontroll och efterlevnad av cabotagetrafiken och bör därför i detta skede inte utöka cabotagemarknaden, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till beslutet.

- Från svensk sida har vi tillsammans med Finland, Österrike och Tyskland uppmanat Europeiska kommissionen att se över EU-lagstifningen om cabotage. Det är därför glädjande att vi under hand har fått besked om att kommissionen avser att lägga fram ett förslag om detta under året.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Charlotte Ottosson
Departementssekreterare
08-405 58 74