Europaparlamentet

Förlängd skyddstid för upphovsrätt - Beslut om ansvarsfrihet för rådet uppskjutet - Nya regler för kreditvärderingsinstitut

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:03 CEST

Förlängd skyddstid för upphovsrätt

En musiker som slår igenom med en hit som tjugoåring bör kunna tjäna pengar på sin låt även efter det att hon eller han gått i pension. Parlamentet stödjer kommissionens förslag att förlänga skyddstiden för upphovsrätt. Vid dagens omröstning enades majoriteten om att skyddstiden bör vara 70 år.

Enligt gällande direktiv upphör skyddstiden för inspelningar efter 50 år. Europaparlamentet, som är medbeslutande i frågan, ställde sig idag bakom en ändring av direktivet med 377 röster för, 178 emot och 37 nedlagda. Ledamöterna begränsade dock den nya skyddstiden till 70 år i stället för tidigare föreslagna 95 år.

Parlamentet påpekar att kommissionen bör se till att uppträdande artister och sessionsmusiker inte av några avtalsmässiga arrangemang med tredje parter, till exempel skivbolag, är bundna att överföra intäkter som följer av att skyddstiden förlängs från 50 till 70 år.

En särskild fond för sessionsmusiker ska upprättas och finansieras genom att skivbolagen årligen bidrar med 20 procent av de inkomster som den förlängda skyddstiden innebär. Parlamentet vill att upphovsrättsorganisationer, som representerar musiker och producenter, ska förvalta denna fond.

Kommissionen uppmanas lägga fram en rapport om det här direktivet inom tre år, mot bakgrund av utvecklingen av den digitala marknaden.

Parlamentet anser dessutom att kommissionen bör se över behovet av att förlänga skyddstiden för upphovsrätten även inom den audiovisuella industrin. Översynen ska göras före den 1 januari 2010 så att ett förslag till nytt direktiv kan läggas fram före juni 2010.

Svenska inlägg i debatten som föregick omröstningen

Folkpartisten Olle SCHMIDT (ALDE) avvisade förslaget i sin helhet och hänvisade till Pirate Bay-domen i Sverige. Olle Schmidt framhöll att det vore ett misstag att godkänna en förlängning av skyddstiden "vid denna tid när upphovsrätten är föremål för en intensiv debatt".

Vänsterpartisten Jens HOLM (GUE/NGL) kallade förslaget ett "förfärande exempel" på skivbolagens lobbying och menade att en förlängning av upphovsrätten "kommer bara att drabba de enskilda konsumenterna och hämma framtagande av ny musik". Holm framförde krav på att förkasta hela direktivet.

Moderaten Christofer FJELLNER (EPP-ED) välkomnade ändringen att begränsa den nya skyddstiden till 70 år i stället för tidigare föreslagna 95 år. Samtidigt framhöll Christofer Fjellner att "en förlängning av upphovsrätten skulle inte leda till att vi får mer eller bättre musik" och att "det bästa av allt vore att förkasta hela förslaget".

Föredragande: Brian CROWLEY (UEN, IE)
Betänkande: A6-0070/2009
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
Debatt: 22.4.2009
Omröstning: 23.4.2009

Beslut om ansvarsfrihet för rådet uppskjutet

Parlamentet beslutade idag, med 571 röster för, 41 emot och 21 nedlagda, att vänta med att bevilja ansvarsfrihet för rådets utgifter under 2007. Ledamöterna anser att rådets administrationskostnader har blivit gradvis mer operationella och att parlamentet därför bör kunna granska budgeten. Rådet har hittills vägrat att lämna ut underlag för en sådan granskning.

Övriga institutioner och byråer, inklusive den tidigare kritiserade Europeiska polisakademin, gavs ansvarsfrihet. Parlamentets eget budgetgenomförande för 2007 gavs ansvarsfrihet men ledamöterna uttryckte dock synpunkter och rekommendationer.

Med hänvisning till att det frivilliga pensionssystemet för ledamöter hade ett underskott på 30,92 miljoner euro i slutet av 2007, klargjorde Parlamentet i dagens omröstning att det "i det rådande ekonomiska läget under inga omständigheter kommer att anslå ytterligare medel ur budgeten för att täcka fondens underskott".

Tidigare i veckan bekräftade Parlamentets presidium, bestående av talmannen och de 14 vicetalmännen, besluten att höja pensionsåldern för fonden samt avskaffa möjligheten till en tidig pension med lägre ersättning och möjligheten att ta ut 25 procent av uppnådda pensionsrätter i en klumpsumma. Dessa åtgärder togs för att förbättra fondens likviditet och för att undvika att täcka underskottet med skattebetalares pengar.

Föredragande: Christofer FJELLNER (EPP-ED, SE)
Betänkande: A6-0148/2009 och A6-00157/2009-A6-0179/2009
Beslutsförfarande: Budget
Debatt: 21.4.2009

Omröstning: 23.4.2009

Nya regler för kreditvärderingsinstitut

Parlamentet anser att kreditvärderingsinstituten misslyckades med att förutse problemen på finansmarknaden och är delansvariga till den aktuella krisen. En majoritet av ledamöterna godkänner därför nya, striktare regler som ska stärka insyn och oberoende.

Europaparlamentet antog idag förordningen för kreditvärderingsinstitut med 569 röster för, 74 emot och 4 nedlagda. Alla kreditvärderingsinstitut som är eller vill vara verksamma i EU måste registrera sig och följa dessa nya regler. Parlamentet är medbeslutande och har kommit till en överenskommelse med rådet redan i första behandling.

Syftet med lagstiftningen är att öka insyn och oberoende samt bidra till en sund förvaltning och därmed ökat förtroende för kreditvärderingsinstitut. Lagstiftningen fastställer bland annat regler för att undvika intressekonflikter.

Föredragande: Jean-Paul GAUZÈS (EPP-ED, FR)
Betänkande: A6-0191/2009
Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I)
Debatt: 22.4.2009

Omröstning: 23.4.2009