Moretime Group

Förlängd teckningstid avseende erbjudande om förvärv av aktier i MDS Digital Solutions AB

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 12:18 CET

Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) har i enlighet med villkoren för erbjudandet om förvärv av aktier i MDS Digital Solutions AB (”MDS”) beslutat att förlänga tiden för accept av erbjudandet till den 20 januari 2016.

Det har hittills kommit in accepter uppgående till ca 87 % av samtliga aktier i MDS. Då december är en hektisk tid för många och mycket ledigheter infaller då vill styrelsen ge alla som har intresse av att acceptera erbjudandet ytterligare en möjlighet, och förlänger därför teckningstiden till onsdagen den 20 januari 2016.

Villkoren för erbjudandet framgår av det informationsmemorandum som är publicerat på Moretime Groups hemsida. 

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.