Moretime Group

Förlängd teckningstid avseende företrädesemission i Moretime Professional Services AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 14:54 CEST

Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) har i enlighet med villkoren för företrädesemission i Moretime beslutat att förlänga teckningstiden till den 29 april 2016.

”Vi kommer att använda de kommande två veckorna till att förhandla med borgenärer och investerare med målsättningen att innan emissionen slutligen avslutas ha en komplett och fullständig bild avseende Moretimes finansiella ställning. Framförallt för att säkerställa att villkoren för emissionernas genomförande är uppfyllda” säger Carl-Fredrik Morander, styrelseordförande Moretime.

Offentliggörande av preliminärt resultat i emissionen kommer publiceras den 3 maj 2016.

Villkoren för erbjudandet framgår av det informationsmemorandum som finns på Moretimes hemsida www.moretimegroup.se

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se 

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.