Scandinavian Clinical Nutrition, SCN

Förlängd tid för erbjudande till konvertibelinnehavare

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:59 CEST

Styrelsen för Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) beslutade idag att förlänga tiden för erbjudandet till konvertibelinnehavare i SCN att köpa aktier i Scandivir till 24 april 2009.
Den 12 maj 2008 beslutade en extra bolagsstämma i SCN att emittera konvertibler. Vid en extra bolagsstämma den 31 mars 2009 beslutades att erbjuda konvertibelinnehavarna att överlåta sina konvertibler, med därtill hörande rättigheter, till SCN mot erhållande av aktier i Scandivir AB.

Giltighetstiden för erbjudandet sattes till 17 april, och per idag har anmälningssedlar för totalt närmare 19 MSEK (av totalt 24,7 MSEK) inkommit till Mangold Fondkommission AB. För att säkerställa att alla konvertibelinnehavare har fått den nödvändiga informationen och därmed har möjlighet att ta ställning till erbjudandet har styrelsen för SCN idag beslutat att förlänga erbjudandets giltighetstid till 24 april 2009. Alla andra villkor förblir desamma.

Villkoren i sammandrag återfinns på bolagets hemsida, www.scnutrition.com.
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Söderberg, CEO, us@scnutrition.com, +46 708 13 22 81
Jörn Erik Aas, Chairman of the Board, jea@scnutrition.com, +47 924 99 360
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på Oslo Axess (www.osloaxess.no) och NGM Equity (www.ngm.se) under tickern "SCN". För mer information, se www.scnutrition.com.