Försvarsdepartementet

Förlängda förordnanden i Försvarsledningen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:46 CET

Regeringen har idag fattat beslut om ett antal förordnanden i
Försvarsmaktens högsta ledning. Besluten är fattade i enlighet med
underlag från Försvarsmakten.

Generallöjtnanten Hans Berndtson anställs som ställföreträdande
överbefälhavare i Försvarsmakten från och med den 1 januari 2004 till
och med den 31 mars 2004.

Generallöjtnanten Jan Jonsson placeras som chef för operativa
insatsledningen i Försvarsmaktens högkvarter från och med den 1 januari
2004 tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2005.

Generallöjtnanten Johan Kihl placeras som chef för strategiledningen i
Försvarsmaktens högkvarter från och med den 1 januari 2004 tills
vidare, dock längst till och med den 31 mars 2004.

Översten Sture Andersson placeras som generalläkare i
grundorganisationsledningen i Försvarsmaktens högkvarter från och med
den 1 januari 2004 tills vidare, dock längst till och med den 31
december 2006.

Anna Birgerson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-388 72 72