Finansdepartementet

Förlängda regionförsök i Skåne och Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 11:52 CEST

Regeringen föreslår i en proposition, som överlämnades till riksdagen i dag, att försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands län ska förlängas till utgången av 2010 (prop 2004/05:8).

En försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning pågår sedan 1997 i Skåne län och sedan 1999 i Västra Götalands län. Försöket innebär att landstingen i Skåne och Västra Götaland - Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen - har övertagit vissa uppgifter från länsstyrelsen som är kopplade till den regionala utvecklingen. I Skåne län har landstinget även övertagit uppgiften att besluta om fördelning av statsbidrag till regionala kulturinstitutioner från Statens Kulturråd.

Försöksverksamheten var tänkt att avslutas vid utgången av 2006. Men regeringen vill inte föregripa den sittande Ansvarskommitténs samlade bedömning av den regionala nivåns struktur och uppgiftsfördelning. Ansvarskommittén ska redovisa sina resultat senast den 28 februari 2007.

Regeringen föreslår därför att försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands län ska fortgå ytterligare en mandatperiod, till och med utgången av 2010.

Kontakt:
Ulrika Borg
Pressekreterare
08-40515 99
070-575 15 99
registrator@finance.ministry.se

Peter Ehn
Ämnesråd
08-4051978