Finansdepartementet

Förlängning av betalningstiden för trängselskatt

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 11:47 CET

Regeringen beslutade vid dagens sammanträde att ändra betalningstiden för när trängselskatten senast ska vara betald, från fem till fjorton dagar efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Stockholmsförsöket har hittills varit en stor framgång. Trafiken har minskat över förväntan, samtidigt som oron för problem i kollektivtrafiken eller trängsel på Essingeleden har visat sig obefogad. Som del i Stockholmsförsöket ingår en omfattande utvärdering, där samtliga aspekter av försöket ska behandlas. Regeringen ser dock redan nu möjlighet att genomföra en ändring av lagen om trängselskatt som på många sätt kan underlätta för trafikanterna, genom att förlänga tiden för betalning av trängselskatt från fem till fjorton dagar.

Det enklaste sättet att betala trängselskatt är att skaffa en transponder som man har i bilen, och som via ett autogiro drar betalningen för trängselskatt automatiskt. Detta kommer även efter ändringen av betalningstiden att vara det enklaste sättet att sköta sin betalning av trängselskatten.

Ändringen föreslås träda ikraft den 1 juni 2006.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare hos Pär Nuder
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Erik Bromander
Ämnessakkunnig
08-405 59 73