Uppvidinge kommun

Förlängning av Bilskrotningskampanjen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 10:39 CET

Hittills har vi samlat in 123 skrotbilar i kommunen. Men vi ger oss inte! Det finns fler att samla in, därför har Miljö- och byggnadsnämnden beslutat att Bilskrotningskampanjen fortsätter även under 2007. Kampanjen drivs i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Miljöbrott att överge skrotbil
Kampanjen samlar in egenanmälda samt övergivna skrotbilar och syftar till att öka medvetandet om skrotbilars miljöpåverkan. Det är ett miljöbrott, som kan ge böter eller fängelse, att överge sin uttjänta bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot miljöbalken. Kampanjen belyser även det resursslöseri som det innebär när de överges.

En skrotbil är farligt avfall
En skrotbil klassas som farligt avfall om den innehåller miljöfarliga komponenter som till exempel kvicksilver och olja. Sådant sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en skrotbil, cirka 5-10 gram, är tillräckligt för att förgifta en sjö som är en kvadratkilometer stor. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen finns i HA-oljor i däck, olika plaster, bilbatterier samt batterisyror.

Anmäl via Skrotbilscentralen
Ring Skrotbilscentralen 020-75 76 00 på vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00 om du vill anmäla egna eller övergivna skrotbilar till kostnadsfri hämtning eller om du har frågor kring din anmälan. Vill du anmäla via webbplatsen, gå in på www.skrotbil.nu. Alla bilar som har anmälts senast den 31 december 2007 kommer att hanteras.

Du kan även anmäla lantbruksskrot för insamling. Telefonnumret är även för det 020-75 76 00 eller gå in på www.lantbruksskrot.nu och fyll i din anmälan.

Miljö- och byggnadsnämnden