ChronTech Pharma AB

Förlängning av teckningstid

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 15:51 CEST

Styrelsen i ChronTech Pharma AB har beslutat att förlänga tiden för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen med tre veckor, till och med den 19 november 2010. För anmälningssedlar, villkor och anvisningar se Prospekt på bolagets hemsida, www.chrontech.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se


Om ChronTech

ChronTech
utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se