ChronTech Pharma AB

Förlängning av teckningstiden i den pågående nyemissionen

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:07 CEST

Styrelsen för Tripep AB har, i anledning av den rådande situationen på
aktiemarknaden, beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen
till och med den 19 september 2008.
Förlängningen medför inte att tiden för handel med teckningsrätter förlängs.
För ytterligare information, vänligen kontakt:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
e-post: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se


Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras
patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande
forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit
C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad
på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer
information, se www.tripep.se