The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Press Release   •   Jan 29, 2016 15:32 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) har beslutat att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 8 februari 2016. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr
Sista dag för teckning: 8 februari 2016

OM GRANULAR AB

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.