Kungsleden Fastighets AB

Förlängning av teckningstiden i pågående nyemission

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 08:51 CEST

Styrelsen för Kungsleden har beslutat förlänga teckningstiden i den
pågående nyemissionen till och med den 21 oktober 2005.

För att säkerställa att aktieägare med insynsställning i bolaget skall
kunna utnyttja erhållna teckningsrätter för teckning i den pågående
nyemissionen har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden i den
pågående nyemissionen till och med den 21 oktober 2005, d v s till efter
offentliggörandet av delårsrapporten avseende perioden 1 januari - 30
september 2005. Bakgrunden är den oklarhet som råder beträffande
tolkning av det nya regelverk rörande insiderhandel som trädde i kraft
den 1 juli 2005. Förlängningen medför inte att tiden för handel med
teckningsrätter förlängs. Med anledning av förlängningen av
teckningstiden kommer Kungsleden att registrera ett tillägg till
prospektet avseende inbjudan till teckning av aktier i nyemissionen.För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Peder Egnell, Enskilda Securities, tfn 08-522 295 00This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 562 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 18,9 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 138 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14
april 1999.