Finansdepartementet

Förlängning av tillfälliga skatteanstånd

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 13:06 CET

För att stödja återhämtningen efter den finansiella krisen och för att underlätta för små och medelstora företag föreslås en förlängning av de tillfälliga skatteanstånden med inbetalning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter. Anstånden föreslås kunna förlängas efter ansökan, dock längst till den 17 januari 2011. Förslaget skickas på remiss idag.

Under den djupaste finanskrisen var det många företag som hade stora problem med sin finansiering. Regeringen införde därför en möjlighet att få anstånd med inbetalning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter för två månader under 2009. Åtgärden har hittills varit framgångsrik och totalt har anstånd beviljats till ett belopp överstigande 5,5 miljarder kronor.

- Det har skett en väsentlig förbättring på de finansiella marknaderna, särskilt för de stora företagen, men för små och medelstora företag är det fortfarande bekymmersamt. För att underlätta för dem har vi valt att göra en förlängning av de tillfälliga skatteanstånden, säger finansminister Anders Borg.

De nuvarande anstånden har beviljats för 12 månader och de första anstånden ska, enligt gällande regelverk, återbetalas i mitten av mars 2010. I det remitterade utkastet föreslås att anstånden, efter ansökan till Skatteverket, ska kunna förlängas så att återbetalning i stället ska ske senast den 17 januari 2011.

Förlängningen av tillfälliga skatteanstånd föreslås träda i kraft den 1 mars 2010.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd
08-405 23 78


Martin Kjellqvist
Departementssekreterare
08-405 53 58