IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Förlängningen av yrkesutbildningarna ökade avhoppen bland svaga elever

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:16 CEST

Elever med dåliga förutsättningar hoppade oftare av skolan då gymnasiets yrkesutbildningar blev treåriga. Förlängningen ledde inte heller till att fler yrkeselever började studera vid högskolan, visar en ny IFAU-rapport.

Fler avhopp bland svaga elever

Att läsa en treårig yrkesutbildning istället för en tvåårig ökade sannolikheten att hoppa av gymnasiet med i genomsnitt 3,8 procentenheter. Det är elever med låga betyg från grundskolan och elever från icke-akademiska hem som lämnar skolan. Andelen som hoppade av en yrkeslinje var i genomsnitt ca 11 % under den studerade perioden.

Övergången till högskolan ökade inte

Det extra gymnasieåret gjorde inte att fler yrkeselever valde att studera vid högskolan.

- En tolkning av varför övergången till högskolan inte påverkades är att studiemotiverade yrkeselever redan tidigare använde Komvux för att få högskolebehörighet, säger Caroline Hall.

Det finns inte heller några starka tecken på att yrkesutbildningarnas förlängning har lett till högre inkomster för ungdomarna på sikt.

Utvärdering av en försöksverksamhet

Genom 1991 års gymnasiereform förlängdes de tvååriga yrkeslinjerna till treåriga program med fler allmänna teoretiska ämnen. Yrkeseleverna fick då allmän behörighet till högskolan. Rapporten utvärderar en omfattande försöksverksamhet med treåriga yrkesutbildningar som fanns i vissa kommuner under 1988-1993. Utbildningarna i försöket påminde mycket om de som infördes efter reformen. I rapporten jämförs elever i kommuner som deltog i försöket med elever i kommuner som inte deltog. Alla personer som påbörjade en yrkesutbildning under 1986-1990 ingår i studien.

Kontaktinformation

Rapport 2009:7 "Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet: effekter på utbildningsavhopp, utbildningsnivå och inkomster" är en sammanfattning av Working paper 2009:9. Båda har skrivits av Caroline Hall vid IFAU. Om du vill veta mer, kontakta Caroline, tel. 018-471 60 51, e-post: caroline.hall@ifau.uu.se.

Publicerad av: Margareta Wicklander