Know IT AB (publ.)

Förlängt och utökat uppdrag för FMV

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 10:56 CEST

Know IT har fått en tilläggsbeställning från Försvarets Materielverk avseende fortsatt utveckling av ammunitions- och minröjningssystemet EOD IS, version 3.0. Avtalet är värt 3,8 MSEK under en leveransperiod fram till 2005. Know IT har sedan tidigare fått uppdrag att leverera förvaltning och systemutveckling av EOD IS och en mobil lösning EOD IS-SURVEY.

EOD IS-systemet används och avses användas vid ammunitionsröjning i fred i Sverige, för (miljö-) sanering av sjöar där ammunition dumpats, vid internationella fredsbevarande missioner såväl av Försvarsmakten som av Räddningsverkets personal. Systemet utbyter information med det globala ammunitions- och minröjningssystemet IMSMA som förvaltas av Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD) i Geneve, Schweiz.

EOD IS ingår i insats- och i krigsorganisationen. Verksamhetsansvariga för EOD IS är totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC). För mer information om SWEDEC och EOD IS, besök gärna www.swedec.mil.se.

- EOD IS bidrar till att underlätta minröjning. Det är ett unikt exempel på hur IT bidrar till att rädda människoliv och skapa drägliga livsförhållanden i tidigare krigsdrabbade områden. Systemet ställer också mycket stora krav på tekniken, vilken måste fungera felfritt. På så sätt är det verkligen ett teknikkritiskt projekt i sann humanitär anda, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know IT.

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 300 medarbetare representerade på 12 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se


För mer information kontakta:
Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30