Finansförbundet

Förlängt pensionsavtal i bank

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 15:37 CET

Finansförbundet och bankarbetsgivarna, BAO, har enats om att prolongera pensionsavtalet inom bankområdet i två år. Avtalet löper ut den 30 juni 2007 och kommer nu att fortsätta att gälla i fram till den 30 juni 2009. Avsikten är att parterna gemensamt ska ägna sig åt en kunskapsuppbyggnad under de första nio månaderna av 2007, för att skaffa sig ett utförligt kunskaps- och faktaunderlag för de kommande förhandlingarna.

Det nuvarande avtalet är förmånsbaserat och innehåller möjligheter för den enskilde att gå i pension vid tidigare tillfälle än ordinarie pensionsålder 65 år.

- Från Finansförbundet är vi nöjda med att ha fått gehör för vår tanke att förlänga nuvarande avtal, så att vi i lugn och ro kan skaffa oss en gemensam kunskapsgrund - och bl a se på hur andra avtalslösningar fungerar - innan vi förhandlar om denna så viktiga framtidsfråga för våra medlemmar, säger Ulrika Boethius, Finansförbundets förste vice ordförande.

Leif Karlsson
Informationschef

FINANSFÖRBUNDET
____________________________________

Olof Palmes gata 17
Box 720, 101 34 Stockholm
Tel: 08-614 03 10
Mobil: 070-413 03 10
www.finansforbundet.se

FINANSFÖRBUNDET - Mer än bara trygghet