Konsumentverket

Förlängt uppdrag för Konsumentverket att följa omregleringen av apoteksmarknaden

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:15 CET

Med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden fick Konsumentverket tillsammans med Konkurrensverket i maj 2008, uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen på marknaden under omregleringsperioden.

I myndigheternas uppdrag ingår bland annat att uppmärksamma problem som riskerar att motverka målsättningen om en väl fungerande omreglerad apoteksmarknad. Konkurrensverket och Konsumentverket ska löpande samråda med varandra för att säkerställa att alla relevanta aspekter blir belysta, särskilt vad gäller service, tillgänglighet och priser. Efter beslut av regeringen ska uppdragen avslutas den 31 december 2010.

Den 1 juli 2009 omreglerades den svenska apoteksmarknaden när Apoteket AB:s monopol på apoteksverksamhet avvecklades. Från den 1 november 2009 blev det även tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek.

I arbetet ska vi uppmärksamma Apoteket Omstrukturering AB (OAB) och regeringen på konkurrensproblem som vi identifierar och som riskerar att motverka målet om en väl fungerande omreglerad apoteksmarknad.