A-COM Communication Aktiebolag

Förlag till beslut om styrelse och revisorer vid ordinarie bolagsstämma den 8 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 16:03 CEST

Förslag till beslut om Styrelse
Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget avser att framlägga följande förslag till val av styrelseledamöter:

Roland Nilsson (omval)
Thomas Hvid (omval)
Lage Jonason (nyval)
Åsa Mindus Söderlund (nyval)
Fredrik Sandelin (omval)

Anders Runer har avböjt omval.

Lage Jonason, född 1951, jurist, bland annat tidigare VD för JP Nordiska Fondkommission. Lage Jonason är styrelseledamot i bland annat NetInsight AB samt styrelseordförande i OptiMail AB. Lage Jonason har inget aktieinnehav i A-Com.

Åsa Mindus Söderlund, född 1965, civilekonom, är verksam som konsult inom Cap Gemini Ernst & Young där hon är medlem i ledningsgruppen för CGE&Ys erbjudande mot finans­sektorn. Åsa Mindus Söderlund är ledamot i Riksgäldskontorets styrelse. Åsa Mindus Söderlund har inget aktieinnehav i A-Com.

Genom det föreslagna valet av Åsa Mindus Söderlund och Lage Jonason förstärks Styrelsens kompetens inom finansiering samt om konsult- och kunskapsföretag.

Förslag till beslut om REvisorer
Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget avser att framlägga förslag om att till ordinarie revisor välja Stefan Älgne, KPMG, samt att som revisorssuppleant välja Anders Malmeby, KPMG.

FÖR MER INFORMATION

Roland Nilsson, styrelseordförande, A-Com AB, 08-578 078 00
Fredrik Sandelin, VD och koncernchef, A-Com AB, 08-587 078 00

www.a-com.se

A-Coms affärsidé är att attrahera, vässa och accelerera talang i syfte att bygga varumärkesdrivande specialistbolag inom marknadskommunikation. Bolagen samverkar för att skapa största möjliga kundvärde - Spetskompetens i samverkan.
A-Com är en av Nordens största aktörer inom marknadskommunikation och varumärkesrelaterade tjänster med 25 delägda specialistbolag.