Skogs- och Träfacket

Förlikning i Arbetsdomstolen i tvist om avsked

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 13:30 CEST

Stenvalls Trä AB i Sikfors i Norrbotten avskedade en av förbundets medlemmar i början av december förra året.

Vid den förberedande förhandlingen i Arbetsdomstolen träffades en förlikningsöverenskommelse om ett ekonomiskt belopp till medlemmen.

När pengarna är utbetalda kommer förbundet att återkalla talan i AD.