Diskrimineringsombudsmannen

Förlikning med ridcenter i Haninge ger kvinna 35 000 kronor i ersättning

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:37 CET

En kvinna nekades fortsatt anställning vid ett ridcenter för att hon var gravid. Diskrimineringsombudsmannen och arbetsgivaren har nu träffat en överenskommelse som innebär att kvinnan får 35 000 kronor i ersättning.

Kvinnan nekades ny anställning på ridcentret när hennes visstidsanställning upphörde. Anledningen var att arbetsgivaren fått reda på att kvinnan var gravid och hävdade att det var för stora risker för henne att fortsätta arbeta i stallet.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har utrett fallet och gjort bedömningen att ridcentrets ägare utsatt kvinnan för könsdiskriminering. I december stämde DO ridcentret till Arbetsdomstolen. Ridcentret har förnekat diskriminering.

Parterna har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 35 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

– Jag är glad för kvinnans skull, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna. Det är viktigt att gravida inte tvingas utsätta sig för onödiga risker, men skyddslagstiftningen ska inte användas för att utestänga kvinnor från arbetslivet.

För ytterligare information kontakta processförare Marie Nordström, tfn 08- 120 20 799 eller DO:s presstjänst, 08-120 20 710.