Luftfartsverket, LFV

Förlikning om Single Sky klar

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 14:25 CET

Förlikningen om innehållet i förordningarna om Single European Sky blev klar
på tisdagskvällen. De flesta återstående frågor att lösa rörde militära
aspekter och funktionella luftrumsblock. Överenskommelsen ska bekräftas av
Europaparlamentet och Rådet innan regleringarna träder i kraft. Läs EUs
pressrelease [http://ue.eu.int/pressData/en/cep/78268.pdf]här.