Esoteric Golf

FÖRLIKNINGSAVTAL KLART MELLAN ESOTERIC GOLF TEHCNOLOGY (EGT) OCH YES!GOLF I USA (YG)

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 09:13 CESTEfter uppsägningen av Yes!Golf som EGT:s exklusiva distributör per den 1 januari, 2009, vilket meddelades i pressrelease den 2 januari, har förhandlingar pågått i syfte att få till stånd en uppgörelse med YG rörande deras skuld till EGT samt ersättning för icke infriade inköpslöften.

Ett förlikningsavtal har nu ingåtts som innebär att YG betalar 100.000 USDvia tio lika stora månadsinbetalningar under tiden mars-december, 2009, samt returnerar hela sitt lager av EGT-produkter till EGT, värderat till cirka 350.000 kr i försäljningspris. Uppgörelsen innebär dels att EGT erhåller hela sin bokförda skuld inklusive räntor, dels får en kompensation för YG:s oförmåga att fullfölja sina åtaganden.

Uppsägningen av distributionsavtalet innebär att EGT är fria att distribuera sina produkter i hela världen utan begränsningar. EGT har därför sedan årsskiftet aktivt bearbetat prioriterade marknader både direkt och via nya och gamla distributörer, bland annatmed nya och mer konkurrenskraftiga produktpaket. Trots att den globala lågkonjunkturen även drabbar golfbranschen ser satsningarna ut att ge resultat och företagsledningen ser därför positivt på utvecklingen under året.

Göteborg den 3 april, 2009

Styrelsen i Esoteric Golf Technology

För ytterligare information kontakta EGT
Tomas Dahl, VD,
Tel: 031-775 99 00
E-post: tomas.dahl@esotericgolf.com
www.esotericgolf.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Esoteric Golf Pressrelease 2009-04-03.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Esoteric Golf Technology

Om Esoteric Golf Technology International
Esoteric Golf Technology Internationals, EGTs, affärsidé är att utveckla och marknadsföra högteknologiska träningssystem och produkter för närspel och puttning. EGTs produkter, som säljs till såväl amatörer som proffs och golfinstruktörer, är utvecklade ihop med Henri Reis, mest känd som Annika Sörenstams golftränare. De unika funktionerna och designen i EGTs produkter skyddas genom internationellt vältäckande patent och patentansökningar. Intresset för EGTs produkter har visat sig vara mycket stort inom branschen. Idag använder mer än 300 tourspelare på Europatouren och USA-touren EGTs produkter. Parallellt med försäljning i Sverige knyts distributörer/agenter upp i en lång rad av intressanta länder. Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet EGTI. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.