Lunds universitet

Förlorade nervceller ersätts av nya – 20 miljoner till ny behandlingsmetod

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:14 CET

Personer med Parkinsons sjukdom kan i framtiden återfå viss rörlighet genom att förlorade nervceller ersätts av nya. Forskare vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och Karolinska Institutet har fått ett anslag på 20 miljoner kronor som gör det möjligt för dem att utveckla en ny behandlingsmetod.

Tre forskargrupper som leds av professor Anders Björklund, Lunds universitet, och professorerna Thomas Perlmann och Johan Ericson, Karolinska Institutet, har tilldelats ett anslag på 20 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Bakgrunden är Perlmanns och Ericsons upptäckt av två nya gener som styr utvecklingen av stamceller. Tillsammans med den internationellt ledande kompetens som finns inom Medicinska fakulteten i Lund och Anders Björklunds forskarlag har forskarna nu fått möjlighet att gemensamt utveckla dopaminproducerande celler från embryonala stamceller för transplantation på patienter med Parkinsons sjukdom.

- Det unika med celltransplantation är möjligheten att ersätta just de celler som dött och härigenom uppnå symptomlindring. Detta är ett långsiktigt projekt, men vi vet redan att om detta lyckas kan det leda till dramatiska förbättringar och att patienter klarar sig utan medicinering i många år. Samarbetet med forskarna på Karolinska Institutet ger vårt projekt tillgång till metodik och kunnande som vi saknar här i Lund, säger professor Anders Björklund.

- Genom upptäckten av gener som styr utvecklingen av dopaminproducerande neuron har vi kunnat utveckla en ny metod för att framställa de relevanta nervcellerna från stamceller. Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kommer vara avgörande för våra möjligheter att få fram en ny behandlingsmetod, säger professor Johan Ericson.Kontakt:
Anders Björklund, professor i neurobiologi, Lunds universitet, tel: 046/222 05 40
Thomas Perlmann, professor i molekylär utvecklingsbiologi, Karolinska Institutet, tel: 08/524 87106
Johan Ericson, professor i utvecklingsneurobiologi, Karolinska Institutet, tel: 08/524 87334


Katrin Ståhl