Stockholms Läns Landsting

Förlossningars utsläpp av växthusgaser minskar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:19 CET

Sjukvården i Stockholm har minskat sina utsläpp av den kraftiga växthusgasen lustgas, som används vid förlossningar, med motsvarande cirka 100 personbilsvarv runt jorden. Nu ska utsläppen minskas ytterligare, utan att det drabbar de födande kvinnorna.

– De blivande mammorna får förstås sin lustgas ändå men den använda gasen samlas upp och förstörs, säger Åke Wennmalm, miljödirektör i Stockholms läns landsting.

Utsläppen av lustgas från en förlossning motsvarar koldioxidutsläppen från en bilresa mellan Stockholm och Hamburg. Ändå är det bara i Stockholms län som gasen samlas upp och förstörs efter användning. Om fem år ska dessa utsläpp ha reducerats med cirka 75 procent. Arbetet sker med stöd av investeringsbidrag från Naturvårdsverket.

Stockholms läns landstings nya miljöprogram, som träder i kraft vid årsskiftet, innehåller också andra åtgärder som ska reducera utsläppen av växthusgaser.

SL:s innerstadsbussar kör enbart på biodrivmedlen etanol eller biogas, och etanoldrift har också börjat införas på förortslinjerna. Under de kommande fem åren ska fler än 400 dieselbussar bytas ut mot etanol- eller biogasfordon. Minskningen i utsläpp av växthusgaser motsvarar mer än 10 000 varv runt jorden med en vanlig personbil.

Waxholmsbolaget sänkte farten någon knop på sina fartyg och sparar cirka 350 ton bränsle och närmare två miljoner kronor årligen. Tidtabellerna behövde inte ändras och minskningen i utsläpp motsvarar 300 varv runt jorden med personbil.

– Vi kommer aldrig att vinna kampen mot växthuseffekten genom enstaka svärdshugg, utan med ett tålmodigt och ihärdigt gnetande med vardagsåtgärder. Om varje stockholmare aktivt verkar för att minska sina utsläpp kan vi nå långt, säger Åke Wennmalm.


För mer information, kontakta
Åke Wennmalm, miljödirektör Stockholms läns landsting, telefon 070-737 38 05Bakgrundsinformation

Lustgas (dikväveoxid, N2O) är en smärtstillande gas som kan tillföras kvinnor för att minska förlossningssmärtor. I Stockholms läns landsting föds varje år 23-24 000 barn, och under merparten av dessa förlossningar ges mamman lustgas under slutskedet. Den genomsnittliga förbrukningen av lustgas per förlossning är ca 1 kg (motsvarande ca 500 l gas).

Lustgas är en starkt verkande växthusgas. Enligt den senaste (3 november 2006) rapporten från World Meteorological Organization (ett FN-organ) steg koncentrationen av lustgas i atmosfären 2005 till den nya rekordhöjden 319,2 ppb. Detta innebär en ökning med 0.19 % jämfört med 2004.

En kg lustgas ger en växthuseffekt motsvarande 300 kg koldioxid (CO2). Förbrukningen av lustgas under en förlossning motsvarar sålunda 300 kg koldioxid, vilket är vad en personbil med bensinförbrukning 0.8 liter/mil släpper ut under en färd på 1 440 km.

För två år sedan installerades en försöksanläggning vid Karolinska Huddinge för uppsamling och destruktion av lustgas från förlossningsvården. Anläggningen är specialkonstruerad för svenskt bruk och är veterligen den första för selektiv destruktion av lustgas i hela världen. Den sönderdelar lustgasen till kvävgas och syrgas, dvs de dominerande beståndsdelarna i vanlig luft. Anläggningen har varit mycket driftsäker, med en destruktionsgrad >90 % av inkommande lustgas. Uppsamlingen av lustgas i förlossningsrummet skall också förbättras (idag ca 40 %). Flera projekt som syftar till förbättrad uppsamling pågår.

Under 2007 kommer ombyggnad av förlossningsavdelningarna vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus att påbörjas. I anslutning till detta kommer lustgasrening att installeras vid dessa avdelningar. Vid utgången av 2011 skall lustgasdestruktion också ha installerats vid Karolinska Solna och Södertälje sjukhus. Med optimerad uppsamling av lustgas skall utsläppen då vara reducerade med 75 % jämfört med 2002.