Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Förlovningsfest – hjärtlig upptakt för kultursamarbete mellan Örnsköldsvik och Umeå

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 10:03 CEST

Detta är ett vidarebefordrat pressmeddelande från Ö-viks kommun

 Umeå har utsetts till Kulturhuvudstad i Europa 2014. I samband med Umeås värdskap kommer Örnsköldsvik att medverka för att skapa en kulturfest som sträcker sig över hela vår region.

Den 31 oktober, klockan 19:00, manifesteras Örnsköldsviks och Umeås samarbete kring Kulturhuvudstadsåret 2014 med en ”förlovningsfest”. Ett leende kulturhuvudstadshjärta avtäcks då under festliga former i rondellen vid Örnsköldsviks norra utfart. Bland annat utlovas kraftfull kulning, sprakande eldshow, magisk jonglering samt inspirerande sång, musik och dans. För kvällens tal står Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014 samt de båda kommunalråden Marie-Louise Rönnmark (Umeå) och Elvy Söderström (Örnsköldsvik)

 – Vår förhoppning är givetvis att många kommer till ”förlovningen”. De som inte har möjlighet att vara på plats kan se en direktsändning via webb-TV, berättar Camilla Norberg som håller i arrangemanget.

 Mer att vänta

”Förlovningsfesten” är det officiella startskottet för en rad aktiviteter som planeras med anledning av Kulturhuvudstadsåret 2014. Där har inte minst konsten lyfts fram. I ”Konsten går på räls”, arbetar Sundsvall, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå tillsammans för att skapa konstupplevelser längs Botniabanan, både på tågen och vid stationerna. I Örnsköldsvik vill man skapa ett konst- och kulturstråk genom staden och även utveckla och skapa mervärde av den konst som pryder Nätra älvdal genom donationer från Nätterlunds minnesfond.

I Örnsköldsvik finns även en grupp som vill arrangera aktiviteter på temat Science Fiction och fantasy under Kulturhuvudstadsåret.

- Planerna har kommit lite olika långt på vägen mot förverkligande men med alla goda idéer som väckts och som nu bearbetas i olika konstellationer, finns alla förutsättningar för ett riktigt händelserikt Kulturhuvudstadsår, säger Lars Söderlind som ingår i Örnsköldsviks projektgrupp för Kulturhuvudstadsåret 2014.

 I projektgruppen ingår, förutom Lars Söderlind, Ingrid Lundmark från samhällsbyggnadsförvaltningen och Thorbjörn Öhlund från kommunledningsförvaltningen i Örnsköldsvik.

– För oss var det en självklarhet att stötta Umeås kandidatur och att bidra till genomförandet. Genom att vara delaktiga i Kulturhuvudstadsåret vill vi uppmärksamma det breda kulturutbud som nu, genom Botniabanan, blivit så mycket mer lättillgängligt för en större region. Såväl arrangörer som kulturkonsumenter gynnas av en kompletterande marknad. Något som för övrigt även gäller utbudet av arbete, studier, idrott och annan rekreation, avslutar Lars Söderlind.

Varmt välkomna till invigningen av kulturhuvudstadshjärtat i Örnsköldsvik 31 oktober!

Här kan du se invigningen live via webb-TV

http://bambuser.com/node/3140590 .

Här hittar du karta och program för förlovningsfesten

http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/varldsklass2015/aktuelltvarldsklass/aktuelltinomvarldsklass/valkommentillforlovningsfestmellanumeaochornskoldsvik.5.8865ecd13a5788730056.html

Ytterligare information: Lars Söderlind, Örnskölsviks kommuns projektgrupp för kulturhuvudstadsåret, tfn 070-698 87 18.
Camilla Norberg, samordnare för invigningsfesten, tfn 073–271 00 19

 

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.