Örebro Läns Landsting

Förmaksflimmer efter hjärtoperation är en varningssignal

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:32 CEST

Personer som genomgått hjärtoperation och därefter drabbats av förmaksflimmer, löper i det långa loppet en påtagligt ökad risk att dö i hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.

Det visar en studie som utförts av Anders Ahlsson, överläkare vid thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Studien ingår i en avhandling som i dagarna läggs fram vid Hälsoakademin, Örebro universitet.

- Vi ser förekomsten av förmaksflimmer som en markör för en ökad risk för hjärtsvikt och stroke. Sjukvården måste bli bättre på att hand om de här patienterna, säger Anders Ahlsson.

Vanligaste komplikationen

En tredjedel av alla patienter som hjärtopereras drabbas av förmaksflimmer, dvs hjärtat slår oregelbundet efter operationen. Det anses inte som någon allvarlig komplikation, och går vanligtvis över efter ett par dygn.

Men efter att ha följt upp en stor grupp patienter under längre tid - sex och åtta år - finns anledning till omvärdering, anser han.

- Vi jämförde patienter som drabbats av förmaksflimmer efter hjärtoperation med dem som inte varit utsatta för detta. Det visade sig att de som får förmaksflimmer efter operation ofta drabbades av detta även senare i livet. De löpte också en dubbelt så hög risk att dö i hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke och liknande sjukdomar.

Uppföljning viktig

Att förmaksflimmer efter hjärtoperation är en riskindikator för död i hjärt- och kärlsjukdom är en ny insikt för sjukvården, menar han. Troligtvis hör den ökade risken för dödlighet ihop med risken att utveckla förmaksflimmer.

- Påfrestningen på hjärtat är stor vid en operation. Det kan vara därför som de som ligger i riskzonen får flimmer efter operationen. Kanske är det bara en kort episod just efter operationen men rubbningen av hjärtrytmen kan komma tillbaka när patienten är hemkommen och egentligen ska må bra.

- Flimret är en varningssignal. Dessa patienter behöver följas upp och skyddas med blodförtunnande medicin och annan medicinering.

Anders Ahlsson lägger fram avhandlingen Atrial Fibrillation in Cardiac Surgery
kl 09.00 den 19 september 2008 i Wilandersalen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro.

För mera information kontakta Anders Ahlsson, tel: 019-602 52 05 eller 0705-75 95 47,
e-post anders.ahlsson@orebroll.se

Bild på Anders Ahlsson kan hämtas på www.orebroll.se/forskning/bildbank