Meetoo Kapitalförvaltning AB

Förmögen men jobbar ändå

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 11:29 CET

Pengar på banken får oss inte att sluta jobba

Kapitalförvaltaren Meetoo har nyligen genomfört en undersökning i syfte att ta reda på mer om förmögna kvinnors syn på rikedom och pengar. Undersökningen baseras på svar från sammanlagt 293 män och kvinnor i olika åldrar, och med olika ekonomiska förutsättningar. Lotta Nilert, grundare och VD för Meetoo, ser både likheter och stora skillnader i hur förmögna kvinnor och lågavlönade kvinnor resonerar kring pengars betydelse.

Skulle vi fortsätta jobba om det faktiskt var så att vi inte behövde? Skulle vi hellre göra något annat, eller skulle vi ändå gå till samma gamla arbete varje morgon? Enligt Meetoos undersökning är svaret att många av oss (något färre kvinnor än män, 39% jämfört med 43%) faktiskt skulle fortsätta jobba, även om vi var ekonomiskt oberoende. Dock skulle en fjärdedel av de tillfrågade hellre jobba med något helt annat än de gör idag.

– Trots rikedom lockas alltså fler av att prova på nya saker, snarare än att helt sluta arbeta, säger Lotta Nilert, VD för Meetoo.

Hon tror sig även se förklaringen till detta. – En stor anledning till att så många av oss skulle fortsätta jobba är helt enkelt våra kollegor. På

jobbet finns de personer vi kanske umgås med allra mest. Mycket av vårt sociala liv lever vi på jobbet. Skulle vi plötsligt få för oss att sluta jobba skulle det innebära att en stor del av våra sociala kontakter skulle försvinna.

Men Lotta Nilert tror också att en del av förklaringen kan ligga i att många skulle känna sig obekväma med att frångå normen.

– De flesta av oss har ju faktisk ett arbete att gå till om dagarna, det är väl fortfarande den vanligaste situationen, och det som ses som mest normalt i vårt samhälle.

Att ha ett roligt och stimulerande arbete är något som värderas högt av de allra flesta. Rika kvinnor, och kvinnor med hög inkomst, ser det även som mycket viktigt att ha stort ansvar på jobbet. Att få bevis på uppskattning från chefer och kolleger är också något som driver dessa kvinnor.

Kvinnor har även ett något större behov än män av att kunna koppla bort jobbet när de är lediga. Hela 92% av de unga kvinnorna (upp till 35 år) tycker det är viktigt att vid sidan av jobbet även ha tid för annat som barn, vänner och fritid. För äldre kvinnor (50+) är den siffran 84%.

– En teori är att män, oftare än kvinnor, identifierar sig själva, och andra, efter yrkesval, säger Lotta Nilert.

Meetoos undersökning visar alltså att vi gärna stannar på jobbet, oavsett ekonomisk situation. – Förmögna kvinnor, och kvinnor med hög lön, har med andra ord sällan en massa tid över åt

fundera på hur de ska placera sina pengar. Då kan Meetoo vara till stor nytta. På ett okomplicerat sätt ger vi våra kunder full kontroll över deras ekonomi och ekonomiska tillgångar, samtidigt som vi får deras förmögenheter att växa.

Många ekonomiska beslut tas av kvinnor

Av Meetoos undersökning framgår också att fler kvinnor än män anser sig vara delaktiga i samtliga ekonomiska beslut som fattas inom familjen.– Idag upplever många kvinnor att de har mer att säga till om än sina män när det gäller hushållets gemensamma ekonomi. Trots att män i genomsnitt tjänar bättre är det alltså kvinnorna som tar de flesta ekonomiska besluten, förklarar Lotta Nilert.

Rikedom behöver inte betyda allt

När det gäller rika kvinnor visar undersökningen att dessa inte känner någon större tillfredsställelse av att köpa dyra saker till sig själva. Rika kvinnor lägger då hellre pengar på upplevelser, till exempel resor. Förmögna kvinnor blir också mycket lyckligare av att köpa gåvor och presenter till andra.

– Möjligheten att kunna köpa dyra och fina saker till sig själv är inte alls lika intressant, och ger heller inte upphov till kickar på samma sätt, förklarar Lotta Nilert.

Ungefär en femtedel (19%) av kvinnorna med hög lön (över 35 000 kronor i månaden) och kvinnorna med stor förmögenhet (minst 1 000 000 kronor) känner sig otillfredsställda efter att de köpt något dyrt och fint. För unga kvinnor, som ännu inte tjänar så mycket, skulle den insikten kunna vara en ursäkt för att få shoppa mer. Men Lotta Nilert förklarar att det också finnas nackdelar med att resonera på det viset.

– Vår undersökning visar att kvinnor med låg lön oftare får dåligt samvete efter ett köp. De känner sig i större utsträckning osäkra efter att de köpt något dyrt och fint, och de rådfrågar gärna sina vänner efteråt.

Bland unga kvinnor ser många (71%) förmögenhet som ett sätt att säkra framtiden för sina barn. Men 36% av de äldre kvinnorna, och 16% av de rika kvinnor resonerar dock annorlunda, något Lotta Nilert tror kan bero på att man genom erfarenhet insett att det inte enbart är pengar som skapar lycka och trygghet i livet. Men förmögenhet innebär även självständighet. För 66% av de tillfrågade kvinnorna (hela 69% av de äldre kvinnorna) är självständighet en stor anledning till att vilja skapa sig en förmögenhet. Över lag är självständighet en väldigt viktig faktor för att kvinnor ska känna sig lyckliga.

Förändrad syn på pengar

Att synen på pengar förändrats håller Lotta Nilert med om. 41% av de unga kvinnorna upplever att det ofta pratas om pengar inom familjen, medan bara 21% av de äldre kvinnorna tycker likadant.

– Bland unga är det definitivt mer acceptabelt att tala om pengar. I den äldre generationen är man inte alls lika öppna med att diskutera pengar och ekonomi.

Att bli rik och ha tjänat mycket pengar kan i många fall vara ändamålet i sig, så resonerar 22% procent av de tillfrågade männen men bara 15% av kvinnorna (11% av de äldre kvinnorna). Kvinnor lockas istället av möjligheten att kunna resa mycket och att skaffa sig sitt drömboende. Unga har ofta svårt att hitta boende, då främst i storstäderna. För många dröjer det länge innan de är klara med sin utbildning och har hunnit skaffa sig en stadig inkomst. Drömboendet blir då ett mål att sträva efter.

___________________________________

Meetoo är en kapitalförvaltare som med sina tjänster främst riktar sig mot kvinnor. Meetoo AB har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Meetoo AB, Riddargatan 45, 144 57 Stockholm, tel: +46(0)8-660 60 35

Presskontakt

Lotta Nilert

VD

lotta@meetoo.se

Telefon: +46(0)8-660 60 35 Mob: +46(0)705-43 84 93

Vi tror på en enkel men ändå individuellt anpassad och långsiktig relation som i första hand är trygg och lönsam för våra kunder. Vår vinst ligger i att våra kunder känner sig nöjda med sina resultat och stannar kvar hos oss, år efter år.Meetoo arbetar så långt det är möjligt enbart med enkla, raka värdepapper som aktier och obligationer, företrädesvis genom kapitalförsäkringar. Det gör det enklare för dig som kund att förstå hur dina investeringar fungerar.