Universeum

Förnya hur klimatfrågan kommuniceras!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 15:04 CET

Som en del av EU-projektet ACCENT hölls den 11 november en andra medborgardebatt på Universeum. Deltagarna mötte experter inom klimatområdet, diskuterade och tog fram 32 rekommendationer för hur klimatfrågan bör kommuniceras. Nedan finns ett urval av dem.

I panelen satt Mattias Hagberg (journalist), Linus Theorin (miljöförvaltningen Göteborgs Stad), Jonas Hansson (vice ordförande Naturskyddsföreningen Göteborg), Malin Mohlin (forskare Göteborgs universitet) och Jan Westin (vetenskaplig ledare Universeum). Moderator var Mats Sandberg, miljösamordnare och professor i biokemi vid Göteborgs universitet.

Generella rekommendationer:

 • Föreslå lösningar, åtgärder och aktiviteter till medborgarna som är positiva för klimatet samtidigt som de förhöjer livsvärdet. Vi som medborgare vill få ut något positivt av att ändra våra vanor och beteenden, inte nödvändigtvis i pengar men i livsvärde. Livsvärdet ökar t ex inte av att åka i en fullproppad spårvagn eller buss, men kanske om jag kan vila, läsa e dyl.
 • Sätt upp konkreta mål och utmaningar, t ex cykeltävlingar med klimatmål.
 • Mer rolig, informerande reklam i snygg förpackning. De broschyrer som finns idag läses bara av de redan intresserade.

Rekommendationer till forskare:

 • Anlita kommunikatörer som kan hjälpa forskarna att kommunicera så att gemene man förstår.
 • Synliggör bevisen för när människans aktiviteter är orsaken till klimatförändringarna tydligare.

Rekommendationer till myndigheter och politiker:

 • Våga säga som det är, hur hoten ser ut och vilka åtgärder som krävs.
 • Var förebilder, våga fatta obekväma beslut.
 • Våga ha visioner, som Kennedy när han bestämde att USA inom tio år skulle landa på månen.

Rekommendationer till medier:

 • Våga vara kontroversiella!
 • Samarbeta mer med forskare och anställ fler journalister med naturvetenskaplig utbildning.
 • Ge inte de ”klimatkritiska” forskarna som utgör 2-3 % av forskarkåren hälften av utrymmet i media. Skapa en bättre balans.
 • Visa på de positiva saker som sker.

Rekommendationer till ideella föreningar (WWF, SNF, science centers m fl):

 • Samverka mer med varandra och med andra organisationer som också har intresse av att kommunicera klimatfrågorna. Organisera t ex gemensamma aktivitetsdagar.
 • Utbilda ungdomsambassadörer.
 • Skapa en utställning som visar hur det kommer att se ut om prognoserna för klimatförändringarna blir verklighet

För ytterligare information kontakta:
Marianne Hedberg
, pedagog & projektledare, 031-335 64 99, marianne.hedberg@universeum.se