Medivir AB

FÖRNYAT AVTAL MED JIANGSU HENGRUI MEDICINE COMPANY INOM KOL.

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:13 CET

Medivir (Huddinge, Sverige) och ett av Kinas största läkemedelsbolag, Jiangsu Hengrui Medicine Company (Shanghai), inledde i december 2003 ett forskningssamarbete för att gemensamt utveckla proteashämmare mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Centrala framsteg har gjorts och viktiga milstolpar har uppnåtts i projektet. Medivir och Hengrui har därför valt att förlänga sitt forskningssamarbete för utveckling av läkemedel mot KOL fram till och med den 18 juni 2007.

Projektet baseras på Medivirs proteashämmarprogram mot KOL, screeningsystem och forskningsteknologier, kombinerat med Hengruis erkända expertis inom läkemedelskemi. Prekliniska studier i specifika testmodeller har visat mycket lovande effektdata baserat på biomarkörer. Ytterligare studier kommer att genomföras inom ramen för samarbetet och nästa steg blir att välja en eller flera läkemedelskandidater (CD).

Enligt avtalet skall läkemedel resulterande från partnerskapet kommersialiseras av Hengrui i Kina och av Medivir i resten av världen. Det finns ett antal olika "lead-föreningar" att exploatera, vilket möjliggör olika strategier för dessa marknader.

KOL är en grupp av sjukdomar som karaktäriseras av sammandragning i luftvägarna, slembildning och inflammation vilket ger andningsbesvär. Sjukdomen uppkommer huvudsakligen hos rökare. KOL inkluderar emfysem, kronisk bronkit och i vissa fall astma. För närvarande är KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA. I Kina är respiratoriska sjukdomar den fjärde vanligaste dödsorsaken i städerna och den främsta anledningen till dödsfall på landsbygden. Det finns i dagsläget ingen tillfredsställande behandling av KOL.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468 3123 eller 0708-537292.

Medivirkoncernen

Medivir utvecklar läkemedel mot stora folksjukdomar baserade på proteaser som målenzym. Målsättningen är att bli ett uthålligt, vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsföretag med egenutvecklade produkter på marknaden. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och i Chesterford Research Park, Essex, England.
Koncernen består av Medivir AB samt dotterbolagen Medivir UK Ltd., Medivir HIV Franchise AB och Medivir Personal AB. Den 30 september 2006 hade koncernen 134 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen.
I Medivirs prioriterade forskningsportfölj återfinns projekt mot hepatit C, läppherpes, benskörhet, artros, reumatoid artrit (RA), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), multipel skleros (MS) och autoimmuna sjukdomar. Medivir har sju individuella projekt i utveckling varav ett i fas III.
Medivir HIV Franchise AB ansvarar för utlicensiering/ avyttring av Medivirs polymerasbaserade projekt mot HIV, hepatit B och bältros..

Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100.