Tyresö kommun

Förnyelse av Tyresö centrum – från slutet centrum till öppen stadskärna

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:32 CET

Den 15 november öppnar en utställning om hur Tyresö Centrum kan förnyas och utvecklas. Det är Tyresö kommun och centrumägaren Rodamco som satsar stort i Tyresö Centrum och den närmaste omgivningen för att Tyresö ska få en mer öppen, livfull och trygg stadskärna.

Programförslaget från Tyresö kommun visar en framtidsbild av hur Tyresö Centrum kan bli mer stadsmässigt. Förslaget innehåller bland annat en ny stadspark, tätare bebyggelse, nya idrottsanläggningar och en ny trafiklösning som tillsammans med en utvidgning av centrumgallerian kan bidra till en sådan förändring.

Tyresö Centrum en populär mötesplats
– Tyresö Centrum är inte bara ett köpcentrum utan även en populär mötesplats med ett kulturellt utbud i form av bibliotek, utställningshallar, biograf med mera. I år är det dock 14 år sedan den omfattande om- och tillbyggnaden inklusive inglasningen ägde rum. För att kunna möta konkurrensen med närliggande centrumanläggningar och externhandelsområden behöver Tyresö Centrum förnyas och utvecklas. Den ökande befolkningen i kommunen ställer även allt högre krav på ett ökat antal och mer varierat utbud av affärer, fler lättillgängliga parkeringsplatser samt fräscha mötesplatser, förklarar Berit Assarsson, kommunstyrelsens ordförande (m) i Tyresö.

Det är ett ambitiöst program som kommer att kräva stora investeringar.

– De föreslagna åtgärderna kommer givetvis inte att kunna genomföras samtidigt. Ambitionsnivån är dock hög och kommunen och Rodamco är fast beslutna att göra en rejäl satsning på att förnya centrumet. En komplettering samt förnyelse av Tyresö Centrum innebär även exploateringsinkomster till kommunen bland annat genom markförsäljningar. Det är pengar som bland annat ska användas till att finansiera den nya föreslagna infrastrukturen – det vill säga: nya rondeller, nya tillfartsvägar, nya gång- och cykelstråk med mera.

Synpunkter från tyresöborna
Under knappt en månad kommer utställningen Förnyelse av Tyresö Centrum hålla öppet för allmänheten.
– Vi hoppas att utställningen ska ge oss massor av synpunkter från tyresöborna som vi vet är mycket engagerade och har mängder av åsikter om sitt centrum, säger Berit Assarsson.

Onsdagen den 15 november öppnar utställningen i gamla Gallerix lokaler på Marknadsgränd 21 i Tyresö Centrums södra del nära Coop. Den kommer att vara öppen för allmänheten fram till och med den 8 december.
Öppettiderna är vardagar 12.00–18.00, lördag-söndag 12.00–15.00.
Utställningen presenterar programförslaget i sex avsnitt: gator och parkeringar, offentliga platser, handel, bostäder, idrott och historia.

Mer information
Berit Assarsson (m), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun
Tel: 08-5782 95 30, 070-488 95 30
E-post: berit.assarsson@tyreso.se

Peter Hellsten, stadsbyggnadschef Tyresö kommun
Tel: 08-5782 97 50, 070-488 97 50
E-post: peter.hellsten@tyreso.se

Programförslaget ”Program för förnyelse och utveckling av Tyresö Centrum” finns på tyreso.se/fornyelse

.Tyresö är en expansiv kommun med drygt 41 000 invånare bara 20 minuter från Stockholm city. Här finns en fantastisk natur med sjöar, hav, och orörda skogar. Tyresö har en varierad bostadsbebyggelse, ett rikt föreningsliv, många småföretag och ett vackert 1600-tals slott. Kommunens vision är Trygga Trivsamma Tyresö – allas vårt ansvar.