Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Förnyelsen av miljonprogrammet har gått trögt - nu ser vi början på ketchupeffekten

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 11:28 CEST

Höstens konjunkturrapport för elteknikmarknaden från Elektriska Installatörsorganisationen EIO tyder på att branschen ännu står emot den allmänna konjunkturnedgången. För 2008 är prognosen en volymökning för elinstallationer med 2 procent och nästa år väntas branschen ligga kvar på nuvarande höga nivå.

Höstens konjunkturrapport för elteknikmarknaden från Elektriska Installatörsorganisationen EIO tyder på att branschen ännu står emot den allmänna konjunkturnedgången. För 2008 är prognosen en volymökning för elinstallationer med 2 procent och nästa år väntas branschen ligga kvar på nuvarande höga nivå.

Samtidigt finns stora regionala skillnader med bland annat svagare utveckling i Västra Götaland 2008-2009. Bakom utvecklingen finns snabbt växande behov av att förnya tekniska installationer i både bostäder och lokaler. Bland annat behöver elinstallationerna i mer än 700.000 lägenheter i flerbostadshusen från perioden 1960-75 rustas upp enligt bedömare inom bostadssektorn.

- Dessa elinstallationer finns i hus, som ännu inte har moderniserats och i många fall är fastighetsägarna inte medvetna om säkerhetsriskerna med äldre elledningar. Det finns även stora behov av att effektivisera belysningen i utemiljöer för att förbättra trygghet och säkerhet samt minska energianvändningen, säger Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert på EIO.

Hittills har det gått trögt med förnyelsen av rekordårens bostäder, men nu kommer allt fler signaler om att denna börjar komma igång på allvar. Första halvåret 2008 ökade påbörjade ombyggnader i flerbostadshus med omkring 50 procent, vilket vägde upp effekterna av minskat bostadsbyggande på elteknikmarknaden.

- Det finns även ett "miljonprogram" av privata och offentliga lokaler från 1960- och 70-talen med liknande behov att rusta upp sin eltekniska och övriga standard, säger Tord Martinsen.

Även här finns signaler om ökad aktivitet med en nästan fyrtioprocentig ökning av ombyggnadsvolymen i skolor och en trettioprocentig inom sjukvården under årets första två kvartal,

- Att förbättra standarden och öka säkerheten i det stora byggnadsbeståndet från rekordåren är en av de största samhällsekonomiska utmaningarna i modern tid, säger Hans Enström, vd för EIO.

- För elteknikföretagen ställer detta stora krav på både kompetens och kapacitet under många år framåt, särskilt med tanke på att vi samtidigt kraftigt måste minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Våra löpande konjunkturenkäter visar att branschen allt mer riktar in sig mot dessa områden för att möta de allt mer akuta behoven av att uppgradera de tekniska funktionerna i byggnadsbeståndet, fortsätter Hans Enström.

Industrifakta, som svarar för EIO:s konjunkturrapportering, har nyligen genomfört en stor egen studie som visar att man redan inom de närmaste fem åren behöver rusta upp ca 350.000 lägenheter i flerbostadshus från rekordåren, men att det saknas både ekonomiska resurser och kapacitet för att klara detta. Studien visar också att intresset för styr- och reglerteknik, energieffektiv belysning m m ökar snabbt.

- Den här utvecklingen framgick även av EIO:s stora framtidsstudie för något år sedan. Där förutspåddes även den förskjutning av fokus mot byggnaders tekniska funktioner, som nu blir allt tydligare liksom de växande svårigheterna att klara kompetensförsörjningen inom teknikrelaterade branscher, säger Hans Enström.

EIO:s nya konjunkturrapport visar att branschens omsättning första halvåret ökade med ca 5 procent i årstakt. Starkast tillväxt under perioden 2008-2009 förutses för installationer inom kontors- och industribyggande samt för byggnadsunderhåll och svagströmsteknik som larm och säkerhet.

Läs mer om EIO:s konjunkturrapport på www.eio.se.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Rolf Persson, vd Industrifakta, 042-380450, 0704-801600
Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert EIO, 08-7627471, 0708-464444
Hans Enström, vd EIO, 08-7627577, 0708-387577