Finansdepartementet

Förordnande av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:48 CET

Regeringen har i dag fattat beslut om att förordna följande personer
utöver ordföranden, landshövding Bo Holmberg, att vara ledamöter i
styrelsen för Länsstyrelsen i Södermanlands län:

skådespelaren Helena Bergström,
miljöchefen Christina Lindbäck,
rektorn Magnus Söderström,
chefsekonomen Roland Spånt,
SACO-ordföranden Anna Ekström,
generaldirektören Lena Jönsson,
riksdagsledamoten Reynoldh Furustrand,
riksdagsledamoten Liselott Hagberg.

Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2004 till och med den
31 december 2006.

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599

Hans Mildenberger
Departementssekreterare
08-4052062