Länsstyrelsen i Norrbottens län

Förorenade områden i ny databas

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:33 CEST

Nu fortsätter arbetet med att informera fastighetsägare i Norrbotten som berörs av Länsstyrelsens kartläggning av verksamheter med eventuell miljöpåverkan. Turen har kommit till fastighetsägare i Kiruna och Piteå kommuner och arbetet fortsätter sedan löpande med resterande kommuner.

Samtliga fastighetsägare i Norrbottens län som berörs av kartläggningen kommer att informeras under 2009 och början av 2010. Eftersom det är ett omfattande arbete har Länsstyrelsen valt att göra utskicken i omgångar. I första omgången gjordes utskick till Pajala kommun och nu har turen kommit till berörda fastighetsägare i Kiruna och Piteå kommun.

Som vi tidigare har informerat om har Länsstyrelsen, på uppdrag av Naturvårdsverket, lokaliserat områden i Norrbottens län som kan vara påverkade av pågående eller nedlagda verksamheter. Uppgifterna kommer att registreras i en databas hos Länsstyrelsen. Att området registreras i databasen behöver inte innebära att det är påverkat eller förorenat. Det innebär endast att det på platsen bedrivs eller har bedrivits en verksamhet som kan ha orsakat en förorening.

Information efterlyses

Information skickas till lagfarna ägare av fastigheter där det enligt Länsstyrelsens uppgifter har förekommit verksamheter med tänkbar miljöpåverkan. Länsstyrelsen vill om möjligt få hjälp med att komplettera eller korrigera informationen om de fastigheter som berörs. De synpunkter som inkommer bearbetas och förs in i databasen. Därefter kommer informationen att betraktas som offentlig.

Bakgrund

Giftfri miljö är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. I arbetet mot detta mål har länsstyrelserna fått i uppdrag av Naturvårdsverket att kartlägga områden där någon typ av miljöfarlig verksamhet har förekommit. Syftet är att få kännedom om områden som kan utgöra en risk för människors hälsa och miljön. Arbetet har inriktats på verksamheter inom särskilt utpekade branscher.

Naturvårdsverket har uppskattat att det finns cirka 80000 eventuellt förorenade områden i Sverige och cirka 5000 av dessa finns i Norrbottens län. Mer information om arbetet med förorenade områden finns på Länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten och på Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se/ebh.

För mer information kontakta:

Eva Wuopio, handläggare vid miljöskyddsenheten, 0920-963 76

Caj Norén, pressekreterare, 070-689 6054