Trelleborgs kommun

Förorening av bakterier

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:24 CET

Vattnet i Södra Åby innehåller för mycket koliforma bakterier vilket kan indikera på fekal eller annan förorening. Detta innebär att det kan föreligga en hälsorisk att använda dricksvattnet till dryck eller matlagning.

Prov på dricksvattnet har visat att inne på Lokalföreningens område innehåller dricksvattnet 12 koliforma bakterier per 100 milliliter vatten. För allmän anläggning är gränsvärdet 10 medan det för privat anläggning får uppgå till 500 per 100 milliliter vatten innan det klassas som otjänligt.

Använd inte vattnet till dryck eller matlagning utan att först koka upp det. Vattnet skall koka upp så att tydliga bubblor syns. Om vattnet kokar upp i samband med att maten tillagas behöver vattnet inte kokas i förväg.

Vattnet kan utan risk för hälsan användas för personlig hygien, klädtvätt, rengöring och spolning i toaletten.

Vattenledningsnätet kommer att spolas tills bakterierna är borta.

Kommunen tar fortlöpande prover för att undersöka vattnets kvalitet. När dricksvattnet åter är rent kommer detta att meddelas via Sveriges Radio P4, kommunens hemsida samt via anslag och meddelanden i brevlådor.

För ytterligare information kontakta VA-avdelningens expedition, tfn: 0410-73 38 08

Kommunal Teknik Trelleborg
VA-avdelningen