Bisnode

Förorter leder jobbtillväxten 2013

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2013 09:41 CEST

Storstädernas förorter och kranskommuner som Österåker, Lomma och Lerum har de bästa förutsättningarna för jobbtillväxt i privat sektor 2013. Det visar Bisnodes kommunranking 2013. Rankingen grundas på de faktorer som historiskt visat kunna ge jobbtillväxt, exempelvis andel anställda i lokalt förankrade företag, soliditet och omsättningstillväxt. Att ha storföretag i regionen tros också vara ett viktigt draglok för småföretagens jobbtillväxt.

Affärsinformationsföretaget Bisnode har rankat Sveriges kommuner utifrån förutsättningarna för det lokala näringslivet att skapa arbetstillfällen under det närmaste året. Bakom rankningen finns en omfattande analys som tar fasta på faktorer som historiskt visat sig kunna ge jobbtillväxt. Det handlar om omsättningstillväxt och soliditet i de lokala företagen men även en rad andra faktorer som exempelvis andel anställda i nystartade företag.

Bisnodes kommunrankning toppas av storstädernas kranskommuner, i vissa fall närmast att betrakta som förorter. Österåker, Ekerö och Huddinge utanför Stockholm, Vellinge och Lomma utanför Malmö samt Öckerö och Lerum utanför Göteborg hör till de kommuner som väntas kunna få störst jobbtillväxt framöver, i relativa tal.

”Vinnarna i Bisnodes kommunrankning betraktas ofta som sömniga sovstäder i utkanten av den pulserande storstaden. Därför är det roligt att vår analys visar goda förutsättningar för jobbtillväxt i kommuner som ofta hamnar i skuggan av sina dominerande grannar”, säger Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden.

Småland med många framgångsrika små och medelstora företag framställs ofta som en tillväxtzon, men i Bisnodes undersökning hamnar kommunerna i Jönköpings län på plats 95 eller sämre.

”Huvudförklaringen är att det finns så få storföretag i Gnosjöregionen. Vår analys visar att storföretag är viktiga för jobbtillväxt genom att vara draglok åt mindre företag i samma kommun. Storföretag kan även hjälpa till att bygga upp en lokal kompetens inom exempelvis inköp, företagsledning och försäljning, som i sig driver tillväxt”, säger Björn-Erik Karlsson.


Topp 20 Bisnodes kommunranking 2013

Plats  Kommun  Län

1  Österåker    Stockholms län 

2  Ekerö    Stockholms län 

3  Vellinge    Skåne län 

4  Tyresö    Stockholms län 

5  Vaxholm    Stockholms län 

6  Lund    Skåne län 

7  Stockholm    Stockholms län 

8  Knivsta    Uppsala län 

9  Lomma    Skåne län 

10  Halmstad    Hallands län 

11  Boden    Norrbottens län 

12  Gotland    Gotlands län 

13  Öckerö    Västra Götalands län

14  Båstad    Skåne län 

15  Nacka    Stockholms län 

16  Bjurholm    Västerbottens län 

17  Orsa    Dalarnas län 

18  Lerum    Västra Götalands län

19  Huddinge    Stockholms län 

20  Härnösand  Västernorrlands län

Hela Bisnodes Kommunranking 2013 finns på http://www.bisnode.com/Sverige/Nyheter-inspiration/Nyheter/Bisnodes-kommunranking-2013/


Sju faktorer som styr kommunrankingen


Faktor
Kommentar

Andel anställda i lokalt förankrade företag

Visar hur stor andel som arbetar i företag som har huvudkontoret i kommunen. (sidan 5 i rapporten)

Koncentration

Visar hur dominerande storföretagen är ur sysselsättningssynpunkt i kommunen. (sidan 7 i rapporten)

Andel anställda i utlandsägda företag

Visar hur stor andel som arbetar i dotterbolag med utländsk koncernmoder. (sidan 8 i rapporten)

Andel anställda i nystartade företag

Visar hur stor andel som arbetar i företag som startat verksamheten under de senaste 5 åren. (sidan 9 i rapporten)

Avkastning på totalt kapital

Visar medianvärdet för nyckeltalet avkastning på totalt kapital bland företagen i kommunen. (sidan 10 i rapporten)

Soliditet

Visar medianvärdet för nyckeltalet soliditet bland företagen i kommunen. (sidan 11 i rapporten)

Omsättningstillväxt

Visar medianvärdet för nyckeltalet förändring av nettoomsättning bland företagen i kommunen. (sidan 12 i rapporten)


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier.

Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com