Trade Promotion Förlag AB

Förpackningsindustrin ser fram emot ett helt OK 2013

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2013 09:38 CET

Förpackningsindustrin är en industri som har en enastående förmåga att gå genom industriella kriser utan att påverkas allt för hårt. En del av hemligheten ligger förstås i att över sjuttio procent av alla förpackningar som produceras hamnar hos livsmedels- och dryckesindustrin, och det äter och dricker gör vi oavsett konjunkturerna. Men, självfallet påverkas industrin, inte minst den del som levererar transport- och industriförpackningar, när tiderna är sämre.

Förpackningsklustret Packbridge kom i december med en uppdaterad version av sin analys av svensk förpackningsindustri*. Man konstaterar att vi pratar om drygt 700 företag som faller under denna kategori och att den samlade omsättningen ligger på 70 miljarder kronor. Totalt är cirka 20 000 personer anställda. Analysen ser bland annat på omsättningstalen sedan år 2007 och konstaterar att undantaget ett mindre tapp det svåra året 2009 har det hela tiden pekat uppåt. Den genomsnittliga tillväxten ligger på 2,8 procent. Lönsamhetsutvecklingen är också imponerande med en genomsnittlig ökning ´på 9 procent per år sedan år 2007.

nord emballage undersökning bekräftar mycket av detta. Totalt har 274 företag deltagit, och det ger en bra indikation på hur det ser ut idag. Grundsynen är positiv, och det mesta pekar på att 2013 blir bättre än 2012. Det ligger också ganska bra i linje med Svensk Industriförenings Underleverantörsbarometer där man säger att krisen inte är över, men att det vänder snart.

I nord emballage undersökning säger 51,8 procent att 2013 blir bättre eller mycket bättre än 2012, men 14,5 procent tror att det blir sämre eller mycket sämre. Större delen av dessa säger sämre, men ett par procent tror på ett mycket sämre år.  Över hälften av alla tillfrågade tror dock på ett bättre år.

På frågan om hur 2012 blev jämfört med 2011 säger 32,2 procent att det blev sämre, eller mycket sämre vilket är ett tecken på nedgången som inleddes förra året. När samma fråga ställdes beträffande 2011 och 2010 var det 19,5 procent som sa att 2011 var ett sämre eller mycket sämre år.

På frågan om hur orderingången ser ut just för ögonblicket jämfört med vid samma tidpunkt förra året svarar 37,3 procent att den är bättre medan 19,9 säger sämre och siffrorna är någorlunda de samma när man ser på orderboken ser ut för resten av året, 35,5 säger bättre, 17,7 säger sämre. Dubbelt så många företag har alltså en bättre orderbok nu än de som har en sämre. Här måste man räkna i att bland de svarande finns även leverantörer av utrustningar och maskiner, och generellt finns det en försiktighet i industrin beträffande investeringar för närvarande. Många maskintillverkare vittnar om mycket som bubblar men att det är svårt att få det att leda till konkreta order.  Om konjunkturerna släpper kommer fler företag att vara nöjda med sina orderböcker. Skillnaden mellan de som säger att man kommer att öka sina investeringar i år (31,5 procent) och de som kommer att minska (23,9) är dock inte jättestor, men det finns ändå ett gap som borde tilltala tillverkare av maskiner och utrustningar.

Bättre kapacitetsutnyttjande

Kapacitetsutnyttjandet förväntas bli bättre hos 53,9 procent av företagen, vilket ligger väl i linje med de 51,8 procent som tror på ett bättre 2013. 14,9 procent tror på ett minska kapacitetsutnyttjande vilket tangerar de 14,5 procent som tror på ett sämre år. Inte överraskande.

Minskad personalstyrka?

Personalmässigt är läget ganska balanserat kan man säga. 62 procent tror på en oförändrad arbetsstyrka medan 17,8 procent tror på färre och 14,1 procent på fler.  I Sinfs undersökning bland underleverantörerna säger 69 procent att den blir oförändrad medan 18 procent tror på fler anställda. En något mer försiktig inställning hos förpackningsindustrin med andra ord.

Lönsamhet

Alla de här siffrorna ska ju till slut påverka lönsamheten i branschen. Rätt hanterat bör ju ett bättre år leda till bättre lönsamhet, och 44,5 procent tror också på detta medan 18,9 tror på en sämre, eller mycket sämre lönsamhet. Totalt sett har vi runt 82 procent som förväntar sig en bättre lönsamhet i år. Det är helt klart så att industrin under senare år blivit allt bättre på att skruva på många faktorer i verksamheterna, och på så sätt ökat effektiviteten. Inom i princip alla materialområden för förpackningsindustrin har lönsamheten på EBITDA-nivå ökat i betydligt snabbare takt än omsättningen. Optimerad personalstyrka och allt mer automatisering förklarar en hel del.

*Packbridge rapport heter ”The Swedish Packaging Industry – An Overview” och publicerades i december. Den ger en detaljerad bild av utvecklingen för svensk förpackningsindustrin och är gratis för Packbridge medlemmar. Icke medlemmar kan köpa rapporten.


Tidningen nord emballage är troligen världens äldsta förpackningstidning. Den startades redan år 1934 och har sedan dess get förpackningsindustrin och dess kunder det senaste från branschen. Åldern till trots är tidningen mycket aktiv, både i tryckt form och via nyhetssidor på nätet som uppdateras dagligen. www.packnyheter.se har hundratals unika läsare dagligen.