SalusAnsvar AB

Förre Finansministern blir rådgivare åt SalusAnsvar Liv

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 08:46 CEST

Kjell-Olof Feldt, Solveig Wikström och Erland Strömbäck blir rådgivare till Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar genom ett nyligen inrättat referensråd. Modellen med ett referensråd är ett för marknaden helt nytt sätt att arbeta.

Referensrådet ska fungera som ett rådgivande organ till Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvars styrelse. Rådet ska vara helt oberoende och agera vid potentiella intressekonflikter mellan livbolag och börsbolag. Dess viktigaste uppgift är att säkerställa att försäkringstagarnas intressen sätts i främsta rummet.

SalusAnsvar har genomfört ett åtgärdspaket för att säkerställa att livförsäkringsspararnas intressen inte åsidosätts. Ett par resultat är fler oberoende ledamöter i styrelsen samt det nu tillsatta oberoende referensrådet.

- Vi tar det senaste årets kritikstorm mot livbolagen på allvar.
Blotta misstanken om att vi inte skulle tillvarata pensionsspararnas intresse på bästa sätt är förödande. Vi tror därför att det mycket kompetenta referensråd som vi nu knutit till oss kommer att innebära en oerhörd tillgång, säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar.

De personer som ingår i referensrådet är:
Kjell-Olof Feldt, fd Finansminister
Solveig Wikström, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet
Erland Strömbäck, fd ledamot i Finansinspektionens styrelse och fd ordförande i Svenska Försäkringsföreningen

Referensrådet genomför sitt första möte i dag, onsdagen den 3:e september. Rådet finns tillgängligt för intervjuer klockan 14.00 hos SalusAnsvar, Tullvaktsvägen 11 i Frihamnen, Stockholm.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 procent av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.