Försäkring För Alla

Försäkring För Alla spränger miljonvallen

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2019 15:22 CET

Drygt två år efter starten når Försäkring För Alla nästa milstolpe i det lilla initiativets historia, i och med överskridandet av miljonvallen avseende tecknade premier sedan starten.

”En miljon är en psykologiskt viktig gräns som för många markerar skillnaden mellan ett lyckosamt koncept och ett som dör i sin linda. Att erbjuda fler att kunna teckna försäkringsskydd för sig och sina kära, tack vare lägre inträdeskrav, har visat sig vara en lyckad satsning. Det ger oss självförtroende och mod att oförtrutet satsa vidare”, konstaterar Tobias Brudin, marknadsansvarig för det lilla initiativet.

Genom självtecknade försäkringar via hemsidan och mycket enkla hälsokrav moderniserar Försäkring För Alla försäkringsbranschen, och gör den tillgänglig för många, många fler.