Länsförsäkringar

Försäkringsbedrägerier för 89 miljoner stoppade

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:02 CET

Under 2009 avslöjade Länsförsäkringar runt 1 200 försök till försäkringsbedrägerier. Totalt handlade det om nära 89 miljoner kronor i ersättningar som stoppades. De flesta fallen gäller hem- och motorförsäkringsskador.

Förra året synade Länsförsäkringar närmare 2 000 försäkringsärenden extra noga, och slutsatsen blev att det i drygt hälften av fallen inte fanns tillräcklig grund för ersättning. Att försöka få ut ersättning för något som man egentligen inte har rätt till, eller något som kanske inte har inträffat, betraktas som försök till försäkringsbedrägeri.

– Försäkringsbedrägeri är ju ett brott och det drabbar i slutänden oskyldiga kunder. När vi gör en fördjupad utredning informerar vi alltid kunden. Oklara fall ska utredas, och vi har märkt att det finns en stor förståelse för detta bland våra kunder. Syftet är ju enbart att det ska bli rätt, säger Gertrud Lehmann, utredningschef på Länsförsäkringar.

Den största delen av bedrägeriförsöken gäller hemförsäkring vilket är ett trendbrott mot tidigare år då motorskador dominerat. Länsförsäkringar har i 637 hemförsäkringsärenden helt eller delvis nekat kunden ersättning under 2009. I de flesta fall där bolaget avslöjat oriktiga krav har en skada verkligen hänt, men kunden har ändå passat på att lägga till saker som påstås förlorade, eller påstått att det man förlorat har ett högre värde än i verkligheten.

– Sådan här ”påplussning” handlar inte alltid om så stora summor men i lagens mening är detta ändå att betrakta som ett försök till försäkringsbedrägeri, något som kunden kanske inte alltid är medveten om, säger Gertrud Lehmann.

Antalet bedrägeriförsök på motorsidan är fortfarande högt och i fjol stoppades 432 utbetalningar för motorskador. Ibland arrangeras skador i syfte att få en bil inlöst eller reparerad. Orsaken kan vara att bilen har en defekt eller skada som inte täcks av försäkringen.

Totalt hanterar Länsförsäkringar cirka 685 000 skadeärenden varje år. I relation till detta är antalet försök till bedrägeri få, men det rör sig om stora pengar.


Antal avslöjade fall och summa stoppade försäkringsärenden:
Hemförsäkring
2007: 408 fall, 21,9 Mkr
2008: 581 fall, 30 Mkr
2009: 637 fall, 36,9 Mkr

Motorförsäkring:
2007: 436 fall, 41,9 Mkr
2008: 464 fall, 30,5 Mkr
2009: 432 fall, 31,9 Mkr

För ytterligare information kontakta:
Gertrud Lehmann, utredningschef på Länsförsäkringar
Telefon: 073-96 415 51
E-post: gertrud.lehmann@lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.