Finansinspektionen

Försäkringsbolagen köper utländska aktier

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 13:48 CEST

Försäkringsbolagen väljer utländska aktier när de nyinvesterar. Det visar ny statistik från Finansinspektionen som publiceras idag.

Under första kvartalet i år nettoköpte försäkringsbolagen utländska börsaktier för totalt 21 miljarder kronor. Därmed har försäkrings­bolagen på fyra kvartal nettoköpt utländska börsaktier för 44 mil­jarder kronor. Under samma fyra kvartal nettosåldes svenska börs­aktier för 21 miljarder kronor.

Samtidigt som börserna vänt har avkastningen och värdet på för­säkringsbolagens placeringar ökat. Under första kvartalet 2004 var totalavkastningen för livbolagen i genomsnitt 3,7 procent jämfört med minus 0,7 procent samma period 2003. Motsvarande avkast­ning för skadebolagen var 3,3 procent i år respektive minus 0,2 procent förra året.

Under första kvartalet gjordes också stora nettoplaceringar i obli­gationer. Bostadsobligationer nettoköptes för 12 miljarder kronor medan statsobligationer och statsskuldsväxlar nettosåldes för
8 respektive 9 miljarder kronor.

Marknadsvärdet på försäkringsbolagens totala placeringstillgångar uppgick i slutet av första kvartalet 2004 till 1 882 miljarder kronor, en uppgång sedan årsskiftet med 111 miljarder kronor.

Läs statistiken på www.fi.se

Sarah Hegardt Grant,
informatör
Tel 08-787 8041,
070 267 8041

Jörgen Wallinder,
statistiker
Tel 08-787 8091