Statistiska centralbyrån, SCB

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2007, kv2: Försäkringsbolagen sålde aktier och köpte obligationer

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 09:38 CEST

Se release inkl diagram: http://www.scb.se/templates/pressinfo____211341.asp

Under andra kvartalet sålde försäkringsbolagen aktier noterade i Sverige för 13 miljarder mer än de köpte för. Trots försäljningarna var aktiernas marknadsvärde på 313 miljarder i det närmaste oförändrat på grund av en stigande börs.

Under kvartalet köpte försäkringsbolagen obligationer. Nettokontantflödet för obligationer var 27 miljarder, varav omkring 75 procent var utgivna av svenska emittenter. Övriga finansiella placeringar minskade från 94 till 63 miljarder. En bidragande orsak till denna minskning var återköpsavtal där volymerna kan variera kraftigt.

Sett till kapitalplaceringarnas fördelning hade livbolagen 54 procent i aktier och andelar, 35 procent i obligationer och 11 procent i övriga placeringar. Skadebolagen hade i det närmaste omvänd fördelning mellan aktier och obligationer, med 54 procent i obligationer och omkring en tredjedel i aktier och andelar. Både liv- och skadeförsäkringsbolagens fördelning är tämligen oförändrad jämfört med första kvartalet.

Direktavkastningen på ovanligt hög nivå

Direktavkastningen för samtliga bolag uppgick under andra kvartalet till drygt 28 miljarder. Livbolagen hade en direktavkastning på 22 miljarder och skadebolagen drygt 6 miljarder. Detta är den hittills högsta influtna direktavkastningen för både liv- samt skadebolagen under ett enskilt kvartal. En anledning till den höga avkastningen är årets mycket stora aktieutdelningar.

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Daniel Hansson
Tfn 08- 506 940 98
E-post daniel.hansson@scb.se
Per Jonsson
Tfn 08-506 941 42
E-post per.jonsson@scb.se