Statistiska centralbyrån, SCB

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar, 2:a kvartalet 2010: Livbolagen köpte fondandelar

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:37 CEST

Under andra kvartalet i år nettoköpte livbolagen fondandelar för drygt 17 miljarder kronor. Livbolagens innehav av fondandelar var vid utgången av andra kvartalet värderat till 677 miljarder kronor varav 517 miljarder utgörs av fondförsäkringstillgångar.

Livbolagen nettosålde obligationer för knappt 16 miljarder kronor under andra kvartalet och innehavet uppgick vid periodens slut till 859 miljarder. Nettoförsäljningen bestod till största del av obligationer utgivna av utländsk låntagare där obligationer för 15 miljarder nettosåldes.

Skadebolagen gjorde tvärtemot livbolagen och nettoköpte obligationer utgivna av utländsk låntagare för drygt en miljard under andra kvartalet. Skadebolagen nettosålde under samma period obligationer utgivna av svensk låntagare för knappt 4 miljarder och totala obligationsinnehavet, både svenska och utländska, var vid slutet av andra kvartalet värderat till 264 miljarder.

Skadebolagen nettosålde aktier och andelar för drygt en halv miljard under andra kvartalet och innehavet var i slutet av kvartalet värderat till 156 miljarder, en minskning med 4 miljarder jämfört med första kvartalet.

Försäkringsbolagens placeringstillgångar minskar

De totala placeringstillgångarna för liv- och skadebolagen uppgick i slutet av kvartalet till 2 826 miljarder. Det är en minskning med 22 miljarder sedan första kvartalet i år och en ökning med 297 miljarder jämfört med andra kvartalet 2009.

Av de totala placeringstillgångarna kom 909 miljarder från placeringar i utlandet, det är en minskning med 13 miljarder jämfört med första kvartalet 2010.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-11-30.
Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

 Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

 

Förfrågningar

Mikael Larsson
Tfn 08-506 944 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Per Jonsson

Tfn 08-506 941 42
E-post fornamn.efternamn@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.