Statistiska centralbyrån, SCB

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar, 3:e kvartalet 2010: Försäkringsbolagen ökade innehavet i obligationer

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 10:14 CET

Under tredje kvartalet 2010 nettoköpte försäkringsbolagen obligationer för drygt 20 miljarder kronor. Nettoköpen bestod till största del av obligationer utgivna av utländsk låntagare där obligationer för drygt 19 miljarder nettoköptes.

Livbolagens köp av obligationer utgivna av utländsk låntagare uppgick till knappt 17 miljarder och skadebolagens andel uppgick till knappt 3 miljarder.

Försäkringsbolagens innehav av obligationer utgivna av utländsk låntagare var i slutet av kvartalet värderat till 348 miljarder, det totala innehavet av obligationer, både svenska och utländska, uppgick vid samma period till 1 131 miljarder kronor.

Livbolagen fortsatte nettoköpa aktier och andelar, det var främst köp av svenska investeringsfonder som bidrog till att nettoköpen blev positiva. Det totala innehavet av aktier och andelar var i slutet av kvartal tre värderat till 1 284 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 41 miljarder i jämförelse med föregående kvartal.

Skadebolagen hade också positiva nettoköp, dessa utgjordes främst av investeringar i utländska aktier och utländska investeringsfonder. Skadebolagens totala innehav av aktier och andelar ökade under kvartalet med 7 miljarder till 164 miljarder.

Försäkringsbolagens placeringstillgångar ökar

Liv- och skadebolagens totala placeringstillgångar uppgick i slutet av kvartalet till 2 924 miljarder. Det är en ökning med 98 miljarder sedan andra kvartalet i år och en ökning med 266 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2009. Av de totala placeringstillgångarna kom 922 miljarder från placeringar i utlandet, det är en ökning med 14 miljarder jämfört med andra kvartalet i år.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-01.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Mikael Larsson
Tfn 08-506 944 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Per Jonsson
Tfn 08-506 941 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.