Statistiska centralbyrån, SCB

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar, 3:e kvartalet 2011: Försäkringsbolagens ägande i aktier och andelar minskar

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 09:44 CET

Försäkringsbolagens innehav i aktier och andelar minskade med 206 miljarder under tredje kvartalet 2011. Aktieinnehavet minskade med 131 miljarder och innehavet i investeringsfonder minskade med 75 miljarder.

Livbolagens innehav i aktier och andelar minskade med 189 miljarder under kvartalet och nettoförsäljningen av aktier och andelar uppgick till knappa 33 miljarder. Livbolagens tillgångar i kassa och banktillgodohavanden ökade från 50 miljarder till 71 miljarder under kvartalet.

Skadebolagens innehav i aktier och andelar minskade med 17 miljarder under kvartalet. Skadebolagen köpte svenska aktier för 3 miljarder och svenska investeringsfonder för 281 miljoner. Även skadebolagen ökade tillgångarna i kassa och banktillgodohavanden från 17 miljarder till 19 miljarder under kvartalet.

Försäkringsbolagens placeringstillgångar minskar
Försäkringsbolagens totala placeringstillgångar uppgick i slutet av kvartalet till 2 905 miljarder kronor. Det är en minskning med 108 miljarder jämfört med andra kvartalet och en minskning med 27 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2010.

Livbolagens placeringstillgångar uppgick i slutet av tredje kvartalet till 2 408 miljarder, vilket är en minskning med 100 miljarder sedan andra kvartalet och en minskning med 22 miljarder sedan tredje kvartalet 2010.

Skadebolagens placeringstillgångar uppgick under tredje kvartalet till 497 miljarder, en minskning med 8 miljarder sedan andra kvartalet och en minskning med 5 miljarder sedan tredje kvartalet 2010.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-03-02.
Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Mikael Larsson
Tfn 08-506 944 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund

Tfn 08-506 948 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.