Socialdepartementet

Försäkringsdelegationerna avvecklas och beslutsordningen för bilstöd ändras

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 13:10 CET

Regeringen lämnade i dag propositionen 2006/07:10 Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd till riksdagen. I propositionen föreslås att försäkringsdelegationerna avvecklas från och med den 1 januari 2007.

- Försäkringsdelegationerna har medfört att ansvarsförhållandena inom Försäkringskassan har blivit otydliga. Det är även olämpligt att en myndighet utövar tillsyn över sin egen verksamhet. Regeringens anser att en avveckling skapar förutsättningar för en mer effektiv styrning.

Det säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i en kommentar till den proposition som i dag har lämnats till riksdagen.

- De uppgifter som förs över till Försäkringskassan är att besluta i frågor om samverkan med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet och att tillsätta ledamöter i socialförsäkringsnämnderna.

I propositionen föreslås också att ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder ska avgöras av tjänsteman hos Försäkringskassan i stället för som i dag, av socialförsäkringsnämnderna.

- Skälen till regeringens förslag är bland annat att göra handläggningen mer effektiv och enhetlig. Försäkringskassan har beslutat att koncentrera handläggningen av ärenden om bilstöd till Västervik. Koncentrationen innebär tillsammans med den föreslagna ändrade beslutsordningen en kraftig förkortning av handläggningstiden, avslutar Cristina Husmark Pehrsson.


Kontakt:
Mychéle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se

Hugo Lindgren
Departementssekreterare
08-405 35 26