Försäkringsjuristerna Stockholm AB

Försäkringsjuristerna Stockholm AB

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 13:09 CET

FÖRSÄKRINGSJURISTERNA STOCKHOLM

Försäkringsjuristerna Stockholm arbetar med försäkringsrätt och särskilt sak- och skadeförsäkringsfrågor. Vi har försäkringsärenden som rör brand i bilar, villabränder, stölder och olyckor av olika slag. 

Genom att specialisera oss på just försäkringsavtalsrätten så har vi nischat oss inom denna gren av juridiken för att på bästa sätt kunna lösa våra klienters problem som ofta är mot försäkringsbolagen. 

Försäkringsbolagen och försäkringstagarna

Det finns över 400 försäkringsbolag i Sverige och samtliga har olika moment som de valt att försäkra för försäkringstagare runt om i landet. Försäkringstagarna är både sakmässigt och ekonomiskt underlägsna försäkringsbolaget - som dessutom själv författat villkoren som gäller mellan parterna. 

Vanliga försäkringsfrågor

Ofta handlar det om att försäkringstagaren inte fått den ersättning han eller hon kräver eller att ersättningen är för låg. Det kan också handla om trovärdighetsfrågor vilket är mycket vanligt Eftersom bevisbördan för försäkringsfallet ligger på försäkringstagaren ska han dels bevisa försäkringsfallet, dels bevisa att han är ägare av de objekt han kräver ersättning för. 

Kontakta en av våra jurister om du behöver rådgivning inom försäkringsrätt