NS Sensus

Försäkringskassan agerar fullständigt rättsosäkert tvärtemot dom/beslut i Kammarrätts dom 8029-11

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2013 10:10 CET

Kammarrätten i Göteborg via beslut i mål nr 8029-11, 2012-06-07, har återförvisat till Försäkringskassan Ulla Simmons ärendet, dvs. Försäkringskassan har icke rättssäkert handlagt ärendet Ulla Simmons utifrån gällande lagstiftning och får tillrättavisning av Kammarrätten och tvingas nu handlägga ärendet återigen.


 Försäkringskassan har nu bevisligen, tvärtemot Kammarrätts dom, avslutat ärendet, vilket strider emot det uppdrag som Försäkringskassan har. 

Det ter sig synnerligen mycket anmärkningsvärt för då existerar icke objektiv opartisk rättssäker handläggning inom Försäkringskassan i Ulla Simmons ärende, som berör området gränsöverskridande vård inom EU/EES.


Du läser mera via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/01/19/2013-01-19-forsakringskassan-avslutade-arende-i-strid-emot-kammarratts-dom-8029-11/

Ytterligare information i ärendet Ulla Simmons lämnas via att du ringer  Assar Fager 090-670 42

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU  
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken

  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/