Försäkringskassan

Försäkringskassan begär prövningstillstånd i Högsta domstolen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 10:55 CEST

Svea hovrätt har i en dom den 30 september 2010 fällt Försäkringskassan för diskriminering av fyra kvinnor som fått avslag på begäran om sjukpenning vid graviditetsrelaterade besvär.

Försäkringskassan överklagar idag domen till Högsta domstolen. Anledningen är att Försäkringskassan inte delar Svea hovrätts bedömning och anser att det behöver utvecklas praxis på området.

– Vi står fast vid vår bedömning att vi inte diskriminerar gravida kvinnor utan vi har tillämpat gällande lagstiftning, säger försäkringsdirektör Birgitta Målsäter.

Försäkringskassan anser att det är viktigt att Högsta domstolen får bedöma hur reglerna om sjukpenning står sig i förhållande till diskriminerings-lagstiftningen och vilka följder det kan få för tillämpningen och praxis av försäkringen.

– Enligt gällande rätt inom socialförsäkringen ska Försäkringskassan göra en prövning av om en persons graviditetsbesvär är att anse som sjukdom. Samtidigt har hovrätten ansett att Försäkringskassan, redan genom att göra den prövningen, diskriminerat kvinnorna. Det utgör en konflikt mellan de olika lagstiftningarna som vi är angelägna om att få Högsta domstolens prövning av,  säger Birgitta Målsäter.

Bedömningen av rätten till sjukpenning görs utifrån om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. En kvinna kan ha rätt till sjukpenning om hon är eller blir sjuk under graviditeten och sjukdomen sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Detta oavsett om sjukdomen har något samband med graviditeten eller inte.

– Det är också viktigt i sammanhanget att understryka att de flesta ansökningar om sjukpenning beviljas, även från gravida kvinnor, säger Birgitta Målsäter. Ungefär 98 procent av alla med graviditetsrelaterade diagnoser som söker sin sjukpenning får rätt till den, vilket kan jämföras med att det är cirka 97 procent som beviljas sjukpenning generellt.

För kommentar:
Birgitta Målsäter,
Försäkringsdirektör
010-116 91 48

Presskontakt
010-116 98 88

Staffan Karlsson
Presschef
010-119 82 31

Magnus Zakariasson
Pressekreterare
010-116 92 04

Webbplats
www.forsakringskassan.se